За мен

Специалист хирург

Лапароскопска и ендоскопска хирургия- долта и горна.

Завършил Медицински факултет към Тракийски университет- Стара Загора