За мен

Специалист хирург

Лапароскопска и ендоскопска хирургия- долта и горна.

Завършил Медицински факултет към Тракийски университет- Стара Загора

Опит

8800, Сливен, България, бул. Христо Ботев 2
Платен прием
Работи с осигурител
8800, Сливен, България, ул. Георги Икономов 16
Платен прием
Работи с осигурител

Образование

Хирургия

Специалности

Хирургия

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb