За мен

Д-р Кръстева е професионалист със солиден опит в прилагането на методите на физикалната и рехабилитационна медицина за подходящо и ефективно лечение на пациенти, страдащи от различни заболявания.

Специалистите на Американската клиника за гръбначни заболявания – д-р Виолета Кръстева

Верни на философията, че специалистите в България са на световно ниво и можем да черпим от техния опит, както и да помагаме за тяхното професионално развитие, ние от Американската клиника за гръбначни заболявания, имаме удоволствието да представим една от дамите в нашия екип – д-р Виолета Кръстева.

Започнала кариерата си като общопрактикуващ лекар  в гр. Плевен, България, образованието на д-р Кръстева включва диплома по медицина от Тракийския университет в  Стара Загора, България, клинична специалност по физикална и рехабилитационна медицина от Медицинския университет в София, България и диплома по медицинско планиране от Американската академия по здравни науки в Сан Антонио, Тексас, САЩ. Д-р Кръстева също така притежава и организационна специалност „Здравен мениджмънт”  от Военномедицинска академия в София, България, както и няколко следдипломни квалификации в областта на мануалната терапия и патологичната кинезиология на опорно-двигателния апарат.  Д-р Кръстева е професионалист със солиден опит в прилагането на методите на физикалната и рехабилитационна медицина за подходящо и ефективно лечение на пациенти, страдащи от различни заболявания.

Като лекар тя участва в няколко мисии и курсове на НАТО и ЕС в САЩ, Германия, Босна и Херцеговина, Литва и Холандия.

Професионалната ѝ кариера и развитие включват водещи длъжности, сред които  Управител на  ДКЦ и Началник на отделение по „Физикална и рехабилитационна медицина“ в няколко болници в България. Този широк спектър от отговорности и дейности развиват нейните организационни, професионални и междуличностни умения, толерантност и екипност.

Д-р Кръстева е горд член на екипа на Американската клиника за гръбначни заболявания в София, в качеството си на управител и лекар по физикална медицина и рехабилитация. Тя вярва, че иновативните подходи,  прилагани в клиниката ще помогнат на хората от региона, като един нов и много успешен метод за лечение на сколиоза, болки в гърба и врата, мигрена, главоболие и други заболявания свързани с гръбначния стълб, мускулите и нервите, които са често срещани проблеми при хора от всички възрасти.

В личния си живот Д-р Кръстева е дисциплиниран, но много позитивен човек, който обича разрешаването на  професионални предизвикателства и изучаването на богатството от култури по света.