Опит

Лекар - специализант
8801, Сливен, България, ДАМЕ Груев 10

Образование

2011 - 2017
Хуманна медицина
Медицински факултет - Тракийски университет
Стара Загора , България

Специалности

Студент по медицина

Организации, в които членувате

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Езици

английски

Поканете ваши колеги в CredoWeb