Последователи
Д-р Димитър Георгиев  Янев
Д-р Димитър Георгиев Янев
Общопрактикуващ лекар
д-р Недялка  Калъчева
д-р Недялка Калъчева
Ушно-носно-гърлени болести
г-н Димитър Георгиев
г-н Димитър Георгиев
Медицинска информатика и здравен мениджмънт
д-р Ралица  Стоичкова
д-р Ралица Стоичкова
Акушерство и гинекология