За мен

Завършил съм МУ - София, специалност Педиатрия и втора специалност Детска пулмология, и съм с научна степен доктор кандидат на медицинските науки. Член съм на Български лекарски съюз.

Завършил съм МУ - София, специалност Педиатрия и втора специалност Детска пулмология, и съм с научна степен доктор кандидат на медицинските науки. Член съм на Български лекарски съюз. Работя с Направления по Здравна каса N17 - Детски болести и с Направление N36 - Детска пулмология.

Опит

1000, София, България, ул. Ами Буе 27-29
Дни за консултация

Петък

14:00 - 19:00

Вторник

14:00 - 19:00

Платен прием
Работи с осигурител