Опит

1000, София, България, ул. Илия Бешков 1
Дни за консултация

Нечетни дни

13:30 - 18:30

Четни дни

07:30 - 12:30

Платен прием
Работи с осигурител

Образование

Педиатрия

Специалности

Педиатрия
Общопрактикуващ лекар

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb