Образование

2015 - До момента
Студент по обществено здраве
Медицински университет Варна
Варна , България

Специалности

Студент по обществено здраве

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb