За мен

Завършила в МУ - гр. Варна. Придобита специалност по "Педиатрия" в МУ - гр. София

Опит

8600, Ямбол, България, ул. Христо Смирненски 2
Платен прием
Работи с осигурител