За мен

Завършила медицина в МУ - Стара Загора. Придобита специалност по "Педиатрия" в МУ - София