За мен

Завършва дентална медицина в Медицински университет в Пловдив. След дипломирането си работи в Сопот, Карлово и Пазарджик.

През 1992 г. печели конкурс за асистент в клиниката по орална и лицево-челюстна хирургия в УМБАЛ "Св. Георги" в Пловдив. 

Специалност по орална хирургия добива през 1998 г. Същата година е избрана за старши асистент към клиниката. 

От 2000 г. работи към клиниката и катедрата по лицево-челюстна хирургия в УМБАЛ "Св. Георги" в и Стоматологичния университет към Медицински университет в Пловдив.