Последователи
д-р Нина  Топузанска
д-р Нина Топузанска
Гастроентерология
д-р Виолета Рилчева, дм
д-р Виолета Рилчева, дм
Ендокринология и болести на обмяната
д-р Стойка  Радева дм
д-р Стойка Радева дм
Физикална и рехабилитационна медицина