Образование

2010 - 2016
Кожни и венерически болести
Медицински университет-Пловдив, катедра по обща медицина

Специалности

Студент по медицина

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb