Опит

съхранение на стволови клетки
1407, София, България, ул "Хенрик Ибсен" 15, ет. 1