Опит

съхранение на стволови клетки
1000, София, България, ул.Хенрик Ибсен 15