За мен

Специалист по социология. Член на УС на Института за екология на мисленето.

Опит

Член на Управителния съвет
1000, София, България, кв „Лозенец” ул „Рилски езера”№16