За мен

Специалист по социология. Член на УС на Института за екология на мисленето.