Опит

Лекар
5000, Велико Търново, България, ул. Марно поле 21

Образование

Общопрактикуващ лекар - педиатрия

Специалности

Общопрактикуващ лекар - педиатрия
Обща медицина

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb