Последователи
д-р Златина Рункова
д-р Златина Рункова
Ендокринология и болести на обмяната
доц. Мария Ангелова, дм
доц. Мария Ангелова, дм
Акушерство и гинекология
д-р Радослав Георгиев Билюков
д-р Радослав Георгиев Билюков
Пневмология и фтизиатрия
д-р Татяна Кьосева
д-р Татяна Кьосева
Ендокринология и болести на обмяната
д-р Тодор Русев
д-р Тодор Русев
Ендокринология и болести на обмяната
д-р Саня Любенов
д-р Саня Любенов
Акушерство и гинекология
д-р Виолета Рилчева, дм
д-р Виолета Рилчева, дм
Ендокринология и болести на обмяната
д-р Николай Нанчев Тенев
д-р Николай Нанчев Тенев
Ендокринология и болести на обмяната