Опит

началник отделение
9700, Шумен, България, ул. Васил Априлов 63
35908993100010898714937

МБАЛ -АД гр.Шумен    отделение по ревматология  

Кабинет по ревматология  гр.Шумен  ул. Беласица 9   ет 1   каб 2 

Платен прием
Работи с осигурител