За мен

Д-р Анита Джуркова е завършила медицина във ВМИ Пловдив през 1996 г. Специализира Обща медицина в МУ-Пловдив и придобита правоспособност да бъде семеен лекар през 2006 г. Специалността Клинична лаборатория завършва през 2011 г. в МУ-София.
От 2000 г. д-р Анита Джуркова работи като семеен лекар.