Опит

Лекар
9000, Варна, България, бул. Република 15

Образование

Физикална и рехабилитационна медицина
Ортопедия и травматология

Специалности

Спешна медицина
Физикална и рехабилитационна медицина
Анестезиология и интензивно лечение

Сертификати

Най-честите заболявания с водещ симптом световъртеж
2019-11-29
ШУСЛЕРОВА СОЛ № 1
2019-11-29
Шуслерова сол №2
2019-12-02
Шуслерова сол №3
2019-12-06
Шуслерова сол №4
2020-01-06

Организации, в които членувате

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Езици

руски
немски
английски

Поканете ваши колеги в CredoWeb