Опит

5800, Плевен, България, бул. Русe 79
Работи с осигурител
5800, Плевен, България, ул. Георги Кочев 8 а
Дни за консултация

Понеделник

14:00 - 20:00

Петък

14:00 - 20:00

Платен прием
Работи с осигурител

Образование

Ортопедия и травматология

Специалности

Ортопедия и травматология

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb