Опит

1000, София, България, ул. Димитър Моллов 1
Работи с осигурител
НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА (НЗОК)

Образование

Ортопедия и травматология

Специалности

Ортопедия и травматология

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb