За мен

Христова е студентка във Факултета за обществено здраве в МУ-Пловдив.

В момента е втори курс. 

Има интереси в областта на анестезиологията.