За мен

Христова е студентка във Факултета за обществено здраве в МУ-Пловдив.

В момента е втори курс. 

Има интереси в областта на анестезиологията.

Образование

2015 - До момента
Студент по медицина
Медицински университет - Пловдив
Пловдив , България

Специалности

Студент по обществено здраве

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb