За мен

Сонай е студентка във Факултета по обществено здраве в МУ-Пловдив.

В момента е във втори курс.

Има интереси в сферата на акушерството и гинекологията.