За мен

Диагностика и лечение на ортопедични заболявания

Ортопед травматолог към клиника по ортопедия и травматология на УМБАЛ "Царица Йоанна - ИСУЛ"  и медицински център "Медкрос".


Диагностика и лечение на ортопедични заболявания, диагностика и лечение на фрактури, лечение на травматични увреди на кожата, мускули и сухожилия, ехография на тазобедрена става.

Опит

1000, София, България, ул. Бяло море 8
35929432387
Работи с осигурител
1000, София, България, ул. Зайчар 134
Платен прием
Работи с осигурител

Образование

Ортопедия и травматология

Специалности

Ортопедия и травматология

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb