За мен

Специализации и професионален опит:

  • Колопроктология;
  • Лапароскопска хирургия
  • Сертификат от "Европейската асоциация за лапароскопска хирургия";
  • Д-р Цировски има 25 години стаж като хирург;
  • Началник на хирургично отделение МБАЛ Св. Иван Рилски- център