За мен

Преподавател по практика в Катедра „Здравни грижи“ на ФОЗ при МУ – София

През 2004 г. - придобива образователна и квалификационна степен „Специалист“ в Медицинския колеж „Йорданка Филаретова“ при Медицинския университет – София.
През 2011 г. - завършва второ висше образование с образователна и квалификационна степен „Бакалавър“ по „Управление на здравните грижи“ във Факултета по обществено здраве при Медицинския университет – София.
През 2013 г. - придобива трето висше образование с образователна и квалификационна степен „Магистър“ по специалността „Обществено здраве и здравен мениджмънт“ във Факултета по обществено здраве при Медицинския университет – София.

Професионално развитие

2004 - 2006 г. - медицинска сестра в УМБАЛ „Александровска“ ЕАД.

2006 - 2013 г. - медицинска сестра в УМБАЛ „Свети Иван Рилски“ ЕАД.

От 2014 г. - преподавател по специалността „Медицинска сестра“ в Катедра „Здравни грижи“ на Факултета по обществено здраве при Медицинския университет – София.

Квалификации

2009 г. – квалификация по „Анестезиология и интензивно лечение в Неврохирургията“ в Медицински университет - София.

2008 г - квалификация по „Микрохирургични интервенции в Неврохирургията (съдови, невроонкологични и ендоскопски) - оперативни техники“ в Медицински университет - София.

Член на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи.
 

Опит

Преподавател в Катедра “Здравни грижи”
1000, София, България, бул. „Aкадемик Иван Евстатиев Гешов“ 15