За мен

Преподавател по практика в Катедра „Здравни грижи“ на ФОЗ при МУ-София

Образование

1994 – 1997 г. - придобива специалност „Медицинска сестра“ общ профил в Полувисшия медицински институт - София.

2003 – 2005 г. - придобива образователно квалификационна степен „Бакалавър“ по специалността „Здравни грижи“ във Факултета по обществено здраве при Медицинския университет - София.

2005 – 2007 г. - завършва второ висше образование с образователно квалификационна степен „Магистър“ по специалността „Управление на здравните грижи“ във Факултета по обществено здраве при Медицинския университет - София.

Професионално развитие

1997 – 2002 г. - медицинска сестра в Интензивен сектор на Клиниката по кардиология при УМБАЛ „Александровска“ ЕАД.

2002 – 2008 г. - медицинска сестра в Ортопедичния кабинет на ДКЦ 5 ЕООД, гр. София.

2010 – 2011 г. – медицинска сестра в УМБАЛ „Александровска“ ЕАД и УМБАЛССЗ „Св. Екатерина“ ЕАД.

От 2014 г. – преподавател в Катедра „Здравни грижи“ на Факултета по обществено здраве при Медицинския Университет – София.

Специализации и квалификации

През 2005 г. - квалификация по „Остеопороза – правила за добра клинична практика“ в Клиника по тиреоидни и метаболитни костни заболявания.

През 2010 г. - квалификация по „Интензивно лечение след кардиохирургични оперативни интервенции“ в СБАЛСЗЗ”Св.Екатерина” ЕАД.

Академично развитие

От 2014 г. – след конкурс и избор, академична длъжност „Преподавател“ по специалността „Медицинска сестра“ в Катедра „Здравни грижи“ на Факултета по обществено здраве при Медицинския Университет – София.

От 2014 г. преп. Камелия Богданова е зачислена в задочна докторантура на тема „Качество на здравните грижи в лечебното заведение” към Катедра „Здравни грижи“ на Факултета по обществено здраве при Медицинския университет - София.

Учебна дейност

Преп. Камелия Богданова преподава на студенти в образователна и квалификационна степен „Бакалавър“ по специалността „Медицинска сестра“.

Тематичният профил на преп. Камелия Богданова включва: ”Общи и специални сестрински грижи“, „Клинична практика“, „Преддипломен стаж.

Езикова квалификация

Английски език.

Обществена дейност

Член на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи.

Опит

Преподавател в Катедра “Здравни грижи”
1000, София, България, бул. „Aкадемик Иван Евстатиев Гешов“ 15

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb