За мен

Преподавател в Катедра "Здравни грижи" на ФОЗ при МУ - София

Образование

Полувисш медицински институт – София

Специалност „Медицинска сестра – общ порфил”

Следдипломна квалификация

Магистър  по Управление на здравните  грижи – факултет „Обществено здраве”

СДО –  специализация „Операционна и превързочна техника”

Бакалавър „Здравни грижи” - факултет „Обществено здраве”

Професионална кариера

Преподавател в Медицински Университет - София, Факултет "Обществено здраве", катедра "Здравни грижи"

Главна сестра на МББАЛ – София към ВМА

Старша сестра на катедра „Спешна медицина”

Медицинска сестра в катедра „Спешна медицина”

Медицинска сестра в клиника „Коремна хирургия” във ВМА 

Участия в научни форуми

Национален форум на професионалистите по здравни грижи –  гр. Поморие – презентация

13-и конгрес на Балкански военномедицински комитет – Турция – Презентация

2-и Българо – френски симпозиум по хирургия на черен дроб и жлъчни пътища – София

Европейска експертна конференция  за превенция на ВБИ – Дюселдорф, Германия

Участия в хуманитарни мисии

  • хуманитарна мисия в град Херат – Афганистан – в испанска военно-полева болница.
  • хуманитарна мисия в град Херат – Афганистан – в испанска военно-полева болница
  • хуманитарна мисия по правителствена задача по време на голямото земетресение в град Ада Базаръ – Турция.

Награди

Дамски кръст ІІ ст. за вярна служба под знамената

Медал за участие в международна мисия на ISAF.

Сертификат за добро професионално представяне издаден й от  

Началника на Испанската военно – полева болница в Херат

Сестра на годината за 2009г.

Опит

Преподавател в Катедра “Здравни грижи”
1000, София, България, бул. „Aкадемик Иван Евстатиев Гешов“ 15