За мен

Професор в Катедра "Здравни грижи" при ФОЗ на МУ - София

Завършва Медицински колеж гр. Варна през 1982 г., профил „детска медицинска сестра”. Работи като медицинска сестра в детска и неврологична клиники на Университетска болница Варна.  През 1990 г. Завършва Биологическия факултет на Софийски университет ” Св. Климент Охридски”.- специалност биология и химия. Работи като преподавател в профил „Медицински сестри” на Медицински колеж Варна. От 1996г след конкурс постъпва като асистент в новооткрития „Факултет по сестринско дело”, по-късно преименуван във „Факултет по обществено здраве” на Медицински университет София. През 2001 г. има призната специалност по “Медицинска информатика и здравен мениджмънт”. Придобива и магистърска степен по Обществено здраве и здравен мениджмънт през 2003 г. в МУ- София. Специализирала е Управление на здравните грижи по Проект на Програма ФАР в Обществени болници Париж.

Член на Управителния съвет на Българската организация на професионалистите по здравни грижи /БАПЗГ/. Носител на престижната награда „Лесис кепра” за принос в развитието на сестринството в България.

Участва в редакционните колегии на списанията” Здравни грижи”, и “ Сестринско дело”. Автор и съавтор на повече от 140 публикации от които 2 монографии и   2 самостоятелни и 7 в колектив учебника и учебни ръководства в областта на сестринството и управлението на здравните грижи.

Опит

Катедра "Здравни грижи"
1000, София, България, бул. „Aкадемик Иван Евстатиев Гешов“ 15