За мен

Проф. Делийски е роден през 1950г. завършва ВМИ в гр. София през 1974г. От 1976 година е асистент, старши асистент и главен асистент в катедра „ Пропедевтика на хирургическите болести” към ВМИ-Плевен. Докторска дисертация защитава през 1991 година. Доцент и ръководител на катедра „Онкология” към ВМИ – Плевен е от 1993г.От 1993 г. е ръководител на Онкологичния център към Плевенската болница. Професор от 2005г.

Има специалност по хирургия и онкология. Утвърден специалист в областта на хирургията на стомаха, червата, ануса, малкия таз, млечната жлеза и др. Многократните му специализации във водещи университетски клиники в Европадават възможност в клиниката да бъдат внедрени нововъведения, гарантиращи прилагане на съвременно третиране на пациентите.

Провел многократни специализации във водещи университети в чужбина (Германия, Австрия, Турция, Англия)

Допълнителна професионална ориентация в клинико-практичен и научен аспект:

Оперативно лечение на хирургическите заболявания на стомаха, червата, правото черво и ануса, лапароскопска хирургия на жлъчния мехур и стомашно-чревния тракт, съвременна диагностика и лечение на заболяванията на млечната жлеза, включително и сентинелнните лимфни възли и онкопластичен подход при рак, заболявания на щитовидната жлеза, лапароскопска хирургия, роботизирана хирургия.

Опит

5800, Плевен, България, бул. Георги Кочев 8А
Дни за консултация

Понеделник

08:00 - 13:30

Вторник

08:00 - 13:30

Сряда

08:00 - 13:30

Четвъртък

08:00 - 13:30

Петък

08:00 - 13:30

Работи с осигурител