Опит

Лекар
5000, Велико Търново, България, ул. Марно поле 21
3590888297573
Платен прием
Работи с осигурител

Образование

Обща медицина

Специалности

Обща медицина

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb