За мен

Д-р Веселин Давчев е управител в СБАЛ по пневмо-фтизиатрични заболявания "Д. П. Кудоглу" в Пловдив /бившата Белодробна болница/. Има повече от 30 г. клиничен опит в диагностиката и лечението на белодробни болести, както и в профилактиката на заболяванията на дихателната система в частност на белите дробове.

Специалист е по вътрешни болести – пневмология и фтизиатрия, както и по здравен мениджмънт.

Приема пациенти и в Медицински център-1 в Пловдив, където извършва консултации, прегледи, диагностика и лечение на белодробни болести.

Занимава се със случаи на хроничен бронхит, бронхиална астма, пневмонии, плеврити, туберколоза, обструктивни възпалителни белодробни болести, с диагностика на доброкачествени и злокачествени заболявания на дихателната система.

Дава консултации след предварително записване на тел: 032/644-222 в Медицински център-1 и на тел: 0893/540-338 в Белодробна болница.

Опит

4000, Пловдив, България, бул.Васил Априлов 20
35932644222
Платен прием
Работи с осигурител