За мен

Завършила медицина във ВМИ – Варна през 1988 г.

Биография

​Завършила медицина във ВМИ – Варна през 1988 г. От 1990 г. е асистент, а от 1998г. гл. асистент в Катедрата по физиологияна МУ–Варна. Придобита специалност по физиология през 1994 г. През 2009 г. защитава дисертационен труд на тема: "Влияние на функционалната мозъчна асиметрия върху хипофизо-овариалната хормонална ос у жени с различна ръкост, възраст и физиологично състояние".

Публикации

​Има над 30 публикации и над 20 участия в научни конгреси. Основните научни разработки са в областта на функционалната мозъчна асиметрия, невро-ендокринните асиметрии и психофизиологията. Съавтор в ръководство за практически занятия по физиология за студенти по медицина, стоматология и фармация.​

Научни публикации​

Член на

​БДФН, EUPS, БЛС. Секретар на Българското Дружество по Физиологични науки, клон Варна от 1992 г. ​