Опит

Лекар по дентална медицина
Пловдив, България, Бул. Васил Априлов 14, ет. 4
Прием само след запазен час
Платен прием
Работи с осигурител
НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА (НЗОК)