За мен

Началник на Клиниката по неврохирургия в УМБАЛ "Д-р Георги Странски"-Плевен

ОБРАЗОВАНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ

1984- диплом за висше образование- медицина, Плевен

1990- диплом за специалност по неврохирургия, МА- София

2002- диплом за задълбочена специализация по неврохирургия- Медицински университет- Тур, Франция

2006- диплом за образователна и научна степен “ Доктор”

2010- магистър „Обществено здраве и здравен мениджмънт”

1985- курс по неврология- 3 месеца- Окръжна болница- Русе

1986- курс по неврология- 3 месеца- Окръжна болница- Русе

1990- курс по съдова неврохирургия-3 месеца- МА- София

1990- курс по невротравматология- 1 месец- Институт “Пирогов”- София

1992- курс по микроневрохирургия- 15 дни- МА-София

2002- курс- епидемиология, медицинска статистика, публично здраве- Медицински университет, град Тур- Франция – 3 месеца

2003- стаж в институт по невротрансплантология – град Анже- Франция- 8 месеца

2000-2003- еднодневни неврохирургични курсове в Париж, Брест, Нант, Анже, Рен, Поатие, Tур- Франция

2008-2010- магистратура „Обществено здраве и здравен мениджмънт”

магистърска теза- Аспекти на обучението на студенти по медицина

2012- доцент по неврохирургия

Опит

Работи
5800, Плевен, България, бул. Георги Кочев 8А
35964886286
Дни за консултация

Понеделник

08:00 - 13:30

Сряда

08:00 - 13:30

Четвъртък

08:00 - 13:30

Петък

08:00 - 13:30

Вторник

08:00 - 12:30

Работи с осигурител

Образование

Неврохирургия
Икономика на здравеопазването

Специалности

Неврохирургия
Икономика на здравеопазването

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb