За мен

Висше образование: МУ- Плевен 1998г.

Придобита специалност по неврохирургия 2006г.

Специализации: микроневрохирургия, невроонкология, съдова неврохирургия и ендоскопска неврохирургия в УМБАЛ „ Александровска”, гр. София

Опит

5800, Плевен, България, бул. Георги Кочев 8А
35964886286
Дни за консултация

Понеделник

08:00 - 13:30

Вторник

08:00 - 13:30

Сряда

08:00 - 13:30

Четвъртък

08:00 - 13:30

Петък

08:00 - 13:30

Работи с осигурител