За мен

Висше образование: МУ- Плевен 1998г.

Придобита специалност по неврохирургия 2006г.

Специализации: микроневрохирургия, невроонкология, съдова неврохирургия и ендоскопска неврохирургия в УМБАЛ „ Александровска”, гр. София