За мен

Елена Йорданова е съсобственик на верига аптеки "Йорданови" в Пловдивска област.

Тя е управител на аптека "Йорданови" в Първомай. 

Завършва фармация през 1992 г. Натрупва богат опит като фармацевт. През 1994 г. основава собствена аптека, която впоследствие прераства във верига. 

Опит

съсобтвеник и управител на аптеката в Първомай
4270, Първомай (Първомай), България, ул. "Орфей" 2