За мен

Д-р Илия Вълков Вълков

Висше образование ВМИ – Плевен 1980г.

Придобита специалност по анатомия 1986г.

Придобита специалност по неврохирургия 1991г.

Специализации: Гама нож в Университетска болница Шарлотсвил, Вирджиния 1993г.

микроневрохирургия и невроонкология в УМБАЛ „Александровска”, гр. София.