За мен

Висше образование: МУ – Плевен 1994г.

Придобита специалност по неврохирургия 2000г.

Специализации в клиника по Неврохирургия към УМБАЛ „Александровска”, гр. София

1996г. – асистент в катедра Неврология и Неврохирургия

1999г. – старши асистент

2002г. – главен асистент

Здравен мениджмънт 2008г.