За мен

Висше образование: МУ – Плевен 1994г.

Придобита специалност по неврохирургия 2000г.

Специализации в клиника по Неврохирургия към УМБАЛ „Александровска”, гр. София

1996г. – асистент в катедра Неврология и Неврохирургия

1999г. – старши асистент

2002г. – главен асистент

Здравен мениджмънт 2008г.

Опит

5800, Плевен, България, бул. Георги Кочев 8А
35964886286
Дни за консултация

Понеделник

08:00 - 13:30

Вторник

08:00 - 13:30

Сряда

08:00 - 13:30

Четвъртък

08:00 - 13:30

Петък

08:00 - 13:30

Работи с осигурител