За мен

Д-р Вълчев завършва медицина в МФ, ТУ- Стара Загора. Има две специалности- обща и гръдна хирургия. Главен асистент в Клиника по гръдна хирургия, МФ, ТУ.

Допълнителни специализации в Украйна (Лвов) и Германия (Дуисбург, Гиесен) в областта на панкреасната трансплантология.

Експерт на Националната съдебна система по хирургия.