За мен

Роден на 01.10.1988г. в гр. Пловдив, където завършва медицина през 2013г. в Медицински Университет - Пловдив, като по време на следването си работи като медицински специалист в хирургично отделение и клиника по реанимация. След дипломирането си, започва работа в МБАЛ Св. Каридад като ординатор в отделение по съдова хирургия. От 2014г. е назначен в Клиника по ендоскопска, ендокринна хирургия и колопроктолигия, ВМА. От 2016г. е офицер в Българската армия, а в периода 2017 - 2019г. е асистент по хирургия в Медицински факултет на Софийски университет "Св. Климент Охридски". От 02.01.2019 започва работа в Клиника по Хирургия на ВМА МБАЛ - Пловдив. 

 

Специализира хирургия във ВМА София под ръководството на Проф. Венцислав Мутафчийски.

Преминава специализирани курсове, сред които "Основи на лапароскоспаката хирургия", "Хирургично лечение на болестите на хепатобилиарната система и панкреаса", "Хемороидално артериално лигиране", "Ректо-анална мукозна реконструкция", "Иновации в колопроктологията", "Лечение на трудно зарастващи мекотъкънни дефекти", както и специализирани курсове в Италия и Германия по "Mедицинско осигуряване при кризи, терористични актове и бедствени ситуации" и "Аеромедицинска евакуация".

Има съавторство в един български учебник и няколко научни публикации в български и чуждестранни издания, както и няколко презентации на чуждестранни конгреси.
 

Има професионални и научни интереси в областта на колоректалния и стомашния карцином, херниите на предна коремна стена, болест на Крон, хирургия на черния дроб, жлъчните пътища и жлъчния мехур, трудно зарастващи мекотъкънни дефекти, лапароскопска хирургия, проблемите на спешната хирургия. 

Членува в БЛС, ESTES (European Society of Emergency Surgery), IASGO (International Association of Surgeons, Gastroenterologists and Oncologists), EAES (European Association for Endoscopic Surgery). 


 

Опит

4000, Пловдив, България, бул. Христо Ботев 81
0878663864
Работи с осигурител
НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА (НЗОК)