Последователи
д-р Теодор  Филипов
д-р Теодор Филипов
Акушерство и гинекология
CredoWeb
Мариела Даскалова
д-р Петя Консулова, дм
д-р Петя Консулова, дм
Ендокринология и болести на обмяната
д-р Александър Нанкин
д-р Александър Нанкин
Акушерство и гинекология
д-р Крум Владов
д-р Крум Владов
Акушерство и гинекология
д-р Вера Семерджиева
д-р Ерай Халил
д-р Ерай Халил
Нервни болести / Неврология
д-р Деница Костадинова
д-р Деница Костадинова
Акушерство и гинекология
Д-р Юлияна  Филипова
Д-р Юлияна Филипова
Акушерство и гинекология
д-р Томас Ламброс Христу, дм
д-р Бояна Стоева Маджарова
д-р Бояна Стоева Маджарова
Нервни болести / Неврология
Силвия Красимирова Ягнина