За мен

Опит

1000, София, България, ул. Бачо Киро 47
Работи с осигурител

Образование

Клинична психология
Акушерство и гинекология
Алергология
Гастроентерология
Дерматология и венерология
Ендокринология
Кардиология
Неврология
Онкология
Психиатрия
Хранене и диететика

Специалности

Клинична психология
Психиатрия

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb