Опит

управител
5000, Велико Търново, България, Местност Света гора