За мен

Д-р Георгиева има 15 години стаж като специалист е клинична лаборатория.

В лабораторията , в която работи е наличен един от най-добрите апарати за имунологични изследвания.

Опит

4000, Пловдив, България, пл. Понеделник пазар 5
Дни за консултация

Нечетни дни

08:00 - 15:30

Четни дни

08:00 - 15:30

Платен прием
Работи с осигурител