За мен

Д-р Георгиева има 15 години стаж като специалист е клинична лаборатория.

В лабораторията , в която работи е наличен един от най-добрите апарати за имунологични изследвания.