За мен

Завършил медицина в МУ-Плевен. Специалист по кардиология и вътрешни болести. Работи в І -ва Клиника по кардиология при УМБАЛ "Д-р Георги Странски" в Плевен. 

Опит

5800, Плевен, България, ул. Георги Кочев 8 а
35964886140
Работи с осигурител