За мен

Проф. д-р Снежана Тишева, завършва гимназия със златен медал и Медицинския университет в гр. Плевен с отличен успех. От 1983 г. работи като участъков лекар в с. Милковица, област Плевенска. От 1.08.1984 г. след конкурс е избрана за асистент в Кардиологичната клиника, Катедра „Вътрешни болести”, МУ – Плевен. За периода 1990-2004 г. е старши и главен асистент в клиниката. През 1990 г. придобива специалност „Вътрешни болести”, през 1992 г. „Кардиология”. През 2004 г. защитава дисертация на тема „Клинично значение на имунологичните промени в обмяната на еластина и колагена при пациенти с артериална хипертония”. През 2006

г. е избрана за доцент в Клиниката по кардиология и ревматология „Проф. Кирил Чичовски”. Оттогава е и ръково- дител на клиниката. През 2009 г. е избрана за ръководител катедра „Кардиология, пулмология и ендокринология” в МУ – гр. Плевен.

Има над 140 публикации в български и европейски научни списания, участия в научни форуми. Организира ежегодно форума „Плевенски дни на артериалната хипертония”.

Проф. д-р Тишева е член на Дружеството на кардиолозите в България, на УС на ДКБ, на Българската лига по хипертония, на УС на БЛХ, на редакционния съвет на сп. „Българска кардиология”, на Съюза на учените в България. Член на Европейското кардиологично дружество, Работната група по ОСН към Европейското кардиологично дружество, дипломиран европейски хипертензиолог. Носител на наградата „Медик на годината” на РК на БЛС-Плевен. 

Опит

5800, Плевен, България, ул. Георги Кочев 8 а
35964886160
Дни за консултация

Понеделник

08:00 - 13:30

Вторник

08:00 - 13:30

Сряда

08:00 - 13:30

Четвъртък

08:00 - 13:30

Петък

08:00 - 13:30

Работи с осигурител
Проф. Снежана Тишева dashboard.own_post_posted
2018
Честота и прогноза на острите коронарни синдроми
default image
Честота и прогноза на острите коронарни синдроми

Сърдечно-съдовите заболявания (ССЗ) са група от заболявания, които включват както сърцето, така и...

Проф. Снежана Тишева dashboard.own_post_posted
2018
Кардиолози дискутират превенцията и рехабилитацията на сърдечно-съдовите заболявания в Плевен
Кардиолози дискутират превенцията и рехабилитацията на сърдечно-съдовите заболявания в Плевен

  От 11 до 13 май в Плевен се провежда Национална конференция по превантивна кардиология и реха...

Публикации

Честота и прогноза на острите коронарни синдроми
Публикация
Честота и прогноза на острите коронарни синдроми
Кардиолози дискутират превенцията и рехабилитацията на сърдечно-съдовите заболявания в Плевен
Публикация
Кардиолози дискутират превенцията и рехабилитацията на сърдечно-съдовите заболявания в Плевен
Проф. Снежана Тишева dashboard.own_post_posted
2017
В жегите алкохолът е табу, а приемът на течности, плодове и зеленчуци е препоръчителен
В жегите алкохолът е табу, а приемът на течности, плодове и зеленчуци е препоръчителен

В момента в страната и Плевен, се измерват рекордно високи температури. Плевенска област е разпол...

Дискусии

2019 година: кои са новостите в лечението на дислипидемиите
дискусия
2019 година: кои са новостите в лечението на дислипидемиите