За мен

Завършила МУ-Плевен, специалист по кардиология и вътрешни болести. Работи в І-ва Клиника по кардиология на УМБАЛ "Д-р Георги Странски" в Плевен.